"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Spiegels

In de spiegelkaart ("mirrors"), die maar door enkele buitenlandse lesgevers wordt verkend in specifieke workshops, staat het werken met onze patronen en mechanismen centraal, naast het leren zien van de ander (en onszelf) doorheen die patronen (Gabrielle noemde ze ego-rollen). We spelen er met algemene rollen zoals afgunst en gierigheid, en onze eigen specifieke gedragingen. We leren ze opmerken, benoemen, belichamen, we vergroten ze soms uit, om ze goed gewaar te worden, en er ons niet mee te identificeren. Zo kunnen we, zelfs onder druk, dichter bij authenticiteit komen, bij onze ziel, bij elkaar, en bij het leven, en krijgen die rollen minder vat op ons dagelijks leven. We werken met de techniek van 'weerkaatsing' ("repetition"), om te leren benoemen wat we zien in de ander, en in onszelf af te tasten wat de ander ziet in ons. Ervaring met de andere kaarten helpt ons om te kunnen terugvallen op onze basispraktijk, en om de oefeningen te integreren.

ZIJN, LIEFHEBBEN, WETEN, ZIEN, HELEN

Ik (Edo) heb doorheen zowat tweehonderd uren werk met de spiegels veel geleerd over sommige van mijn gedragingen, en me losser kunnen maken van een aantal van hen. Ik hou van de techniek van de weerkaatsingen, die me stimuleert om eerlijk en onbevangen te kijken naar de ander, en die me vaak verrast door wat ik terug krijg van die ander, door gedreven op zoek te gaan naar wat er onder de oppervlakte ligt.

Ik (Nancy) vind spiegels fascinerend, door het duidelijker zien van mijn en andermans zieledelen, en door die delen los te beginnen maken van het automatische gedrag van ego rollen / patronen. Ik vind de spiegelreis enerzijds overheerlijk en heel verlevendigend, en anderzijds soms erg hobbelig tot zelfs vreselijk, maar over het geheel genomen zeer bevredigend en verrijkend. Ik kan er altijd meer van leren en ik ben heel dankbaar voor dit werk, en het maakt me ook nederig. Ik word er soms ontmanteld tot op het bot, en dan terug samengesteld op een zeer zachte, welwillende, mededogende manier. En het dansen tijdens dit spiegels werk, golf na golf, help om dit allemaal te doorstaan en te integreren.