"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Informatie in het kader van de GDPR

We houden van onze dansers naam, email en plaatsnaam (van de les) bij, en wanneer ze bij ons dansten. We houden dit 10 jaar bij, om hen zo de mogelijkheid te bieden om deze uren dans te laten tellen voor de lerarenopleiding, als ze daaraan ooit wensen deel te nemen. We delen onze adreslijst niet met anderen. We gebruiken de adreslijst enkel voor onze nieuwsbrief over onze vijf ritmen activiteiten, en niet voor andere activiteiten.

Deze web site gebruikt Google Analytics voor het bijhouden van statistieken over de bezoekers. Ze kan enkele cookies bijhouden tijdens een sessie, en voor het taalgebruik.