"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Onze activiteiten

Mijn leven en hart belichamen
Workshop
Zo 16 jun, 10:30-17:00

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het derde ritme (chaos) is avontuur. Wanneer we onze innerlijke wereld aandacht hebben gegeven, en meer duidelijkheid hebben verworven over wat ons daarin nu trekt, dan kunnen we het avontuur aangaan om dieper te verkennen wat er zich daar nog zoal afspeelt, wat er onder of achter het bekende ligt. In dat avontuur verlaten we de begaande paden en geven we ons over aan wat we nog niet weten, volgen we onze intuïtie. Zo kunnen we omgaan met de wisselvalligheden van het leven. Ik vertrouw op onze vaardigheden om ons innerlijk kompas te volgen op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshop
Za 31 aug, 10:30-17:00

In deze workshop dansen we met geaarde vreugde en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons kan helpen om de verlichting/opluchting te ervaren en er van te genieten, wanneer we onze emoties tijd en ruimte hebben gegeven om te bewegen op hun manier en tempo, niet meer en niet minder. Om echt ja te zeggen en die vreugde te verwelkomen wanneer ze opduikt in korte momenten, of langere warme en gelukzalige perioden, door ons hele lichaam. En soms is er een onderstroom van vreugde die doorgaat, waar alles soepel in beweging blijft, en in het moment en in de realiteit op gaat, nu en hier. De verlichting door ons hele lichaam, wanneer er minder spanning is, geslotenheid, of in de knoop zitten van emoties die niet werden toegelaten of aanvaard. Het mogelijk onverwachte plezier om te mogen vieren op een mooie belichaamde manier, en met dankbaarheid. We zullen door onze 5Ritmes praktijk gaan, iedere keer opnieuw, om hiermee te dansen, en daarbij zoveel als mogelijk toe te laten wat er in ons leeft. Ja, echt genieten van die vreugde, met voldoening, zonder twijfel of vragen. Aan het einde van de dag kan dat gevoel van geaarde verlichting, en mogelijk gelukzaligheid misschien zelfs een vanzelfsprekendheid zijn geworden, een normaal deel van ons leven, gevoeld in ons lichaam, tot in onze tenen. Ik kijk er naar uit om het verloop van deze reis met jou te volgen.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshop
Zo 15 sep, 10:30-17:00

Opgelet: gaat door op 15 september, en niet op 22 zoals vermeld op de flyer!

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vierde ritme (lyrisch) is vrijheid. De vrijheid om wat we ontmoeten en vinden op ons levenspad creatief te gebruiken in ons leven, om onze kwaliteiten in te zetten voor de groepen waartoe we behoren. De vrijheid om voluit te bestaan binnen wat mogelijk is voor ons, in onze omgeving, en met de mensen rondom ons. Om geaard vanuit onze innerlijke realiteit in de wereld buiten ons te leven, met een nederige aanstekelijkheid. Ik voel me al opgetogen om te mogen genieten van de vruchten van deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshop
Zo 27 okt, 10:30-17:00

In deze workshop dansen we met mededogen en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons kan helpen om alle kleuren en schakeringen van onze gevoelens en emoties te omarmen. Die energie van mededogen, wanneer in beweging, can dit laten ontluiken zonder moeite, zelfs met een zekere “goedertierenheid”. We zullen keer op keer door de 5Ritmes gaan, om hiermee te dansen. Mededogen ligt onder en omvat het hele bereik van onze emoties, net zoals de verstilling alle andere ritmes omvat en draagt, het is er de bron van. Mededogen, het is alles zoals het is, het moet niet anders zijn. Er zijn zovele aspecten en kleuren van mededogen, inclusief alle emoties in al hun schakeringen en energieën, verweefd, soms fijn en soms grover en dichter. Onderliggend zijn we OK, wat we ook voelen of nog tegen houden, we zijn menselijke wezens, net zoals anderen. Geliefd, onvoorwaardelijk geliefd, ongeacht onze gebreken of kwaliteiten. Aan het eind van de dag kunnen we gevoed worden door deze ervaringen verweven in ons wezen, en kan het iets zijn om op terug te vallen wanneer we terug in ons normale leven stappen. Ik voel dankbaarheid om deze reis met jou te maken en over hoe dit zich specifiek ontvouwt voor elk van ons.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshop
Zo 24 nov, 10:30-17:00

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vijfde ritme (verstilling) is verbondenheid. Verbondenheid met ons lichaam, ons gevoel, ons denken, onze ziel, en door dat alles een verbondenheid met wat ons overstijgt. Leven vanuit een diepe verbondenheid met essentiële waarden in ons geeft zin aan ons bestaan. Als we ons kunnen laven aan die bron dan kunnen we meer geïnspireerd en heel zijn. Ik voel me al stil worden bij het vooruitzicht om te mogen verblijven bij onze diepe verankering op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Telesforos, Tielrode (bij Temse)