"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Mijn innerlijke kracht ontdekken

met Edo Kesteloot (5R) en Alex Sarlet (PRH)

Door ons lichaam te laten bewegen, kunnen allerlei belevingen in ons openkomen. Als insteek gebruiken we hiervoor in deze PRH cursus de 5 Ritmes. Door al schrijvend stil te staan bij onze gewaarwordingen ontdekken we verrijkende inzichten en verbanden en komen we in voeling met onze innerlijke kracht. Dit alles draagt bij tot meer evenwicht in ons leven, in onze relaties en in ons handelen.

Doelstellingen

  • Door lichaamsbeweging via de 5 Ritmes, kom je dichter bij jezelf.
  • Je leert wat je in jezelf gewaarwordt beter begrijpen. Je leert jezelf beter kennen.
  • Je vergroot je stevigheid en zelfzekerheid.

Deze cursus telt voor de 5 Ritmes lerarenopleiding als 5 dagen keuzevak ("elective"), of als 25u golfpraktijk. Je kan deze cursus volgen ook al heb je nog geen andere cursussen met PRH gedaan; je hoeft geen ervaring te hebben met de vijf ritmen.

Kenmerken