"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Vaste reeks

Een vaste reeks is (bij ons) een reeks van 5-6 lessen, meestal ongeveer wekelijks, met een vaste groep deelnemers voor het geheel. Nancy en Edo geven dan afwisselend les. Indien je eens een keer niet kan komen is dat geen beletsel om je in te schrijven. Inschrijving vooraf is wel gewenst. We gaan in een vaste reeks gewoonlijk dieper in op elk van de ritmen (een per les, binnen het geheel van een golf) aan de hand van een rode draad doorheen de reeks.

Je kan best losse kledij meebrengen met meerdere lagen, zodat je bij warmte of kou iets extra kan aandoen of uitdoen. Breng zeker ook drinkwater mee, om het zweet te compenseren. Tijdens de les dansen we gewoonlijk door, soms met een korte onderbreking. Volg gerust je energie: beweeg wat minder indien die lager is, wat meer indien die terug opkomt. En indien je lichamelijke beperkingen ervaart, weet dat je binnen de vijf ritmen kan bewegen rekening houdend met die beperkingen, of ze nu tijdelijk zijn of eerder permanent.